Prima pereche regală a României Carol I şi Elisabeta

fscsfwa03A apărut volumul 3 al Colecţiei Centrului de Cercetare Carmen Sylva al Arhivei Princiare de Wied (în limba germană): Prima pereche regală a României Carol I şi Elisabeta. Aspecte de legitimare a monarhiei în oglinda gesturilor simbolice cultural-politice.

Silvia Irina Zimmermann, Edda Binder-Iijima (coord.): Das erste Königspaar von Rumänien Carol I. und Elisabeta. Aspekte monarchischer Legitimation im Spiegel kulturpolitischer Symbolhandlun­gen. [Schriftenreihe der Forschungsstelle Carmen Sylva - Fürstlich Wiedisches Archiv, Band 3], Stuttgart: ibidem-Verlag, 2015, 188 pagini, ISBN 978-3-8382-0755-1.

Traducerea articolelor româneşti în germană: Silvia Irina Zimmermann şi Edda Binder-Iijima.

Detalii pe pagina editurii: www.ibidem-verlag.de – vol. 3

Volumul relevă cerinţele şi problemele care au stat la baza începuturilor monarhiei româneşti precum şi procesul ei de integrare în societatea românească, analiza concentrându-se îndeosebi asupra aspectelor reprezentativ-simbolice legate de funcţiunea de legitimare şi de conştiinţa de sine a primului cuplul regal, Carol I şi Elisabeta.
Majoritatea articolelor din volum provin de la cercetătoare şi cercetători din România, care contribuie cu rezultate ştiinţifice importante la încadrarea monarhiei româneşti în contextul istoric european, dezvăluind în acelaşi timp stadiul de cercetare din România. Coordinatoarele volumului consideră că acest aspect este unul extrem de important, dorind să facă cunoscut publicului german cercetarea românească şi să contribuie astfel la dialogul stiinţific român-german.

Cuprins:

Forme simbolice şi de reprezentare în exercitarea suveranităţii la Carol I. şi Elisabeta ai României. Introducere de Silvia Irina Zimmermann şi Edda Binder-Iijima. (Download PDF , 2,96 MB)

I. Programul iconografic

Ruxanda Beldimann:  Valoare simbolică şi funcţiuni oficiale ale Castelului Peleş. Un demers de tip istorist al Regelui Carol I.

Macrina Oproiu: Castelul Peleş şi iconografia creştină în slujba legitimării regale. Arhanghelul Gabriel.

Carmen Tănăsoiu: Portretul regal în România – între votiv şi laic în biserici, mănăstiri şi monumente publice. Domnia Regelui Carol I.

II. Comunicarea prin literatură

Silvia Irina Zimmermann: Portretul regelui în opera literară a lui Carmen Sylva

III. Corespondenţa personală a cuplului regal

Sorin Cristescu: Scrisorile Regelui Carol I din Arhiva de la Sigmaringen ca sursă pentru istoria României şi a  Casei Regale. „Afacerea Văcărescu“ în lumina scrisorilor Reginei Elisabeta.

IV. Administraţie şi politică

Adriana Cristina Mazilu: Cheltuielile Regelui Carol I şi ale Reginei Elisabeta în documente.

Liviu Brătescu: Carol I si noile provocări ale clasei politice româneşti (1866-1867).

Nicolae-Şerban Tanaşoca: România, aromânii şi Liga albaneză de la Prizren în lumina corespondenţei lui Ioan D. Caragiani cu Ion Ghica şi Apostol Margarit.

Dieser Beitrag wurde unter *Română, Aus der Forschungsstelle Carmen Sylva FWA, Forschung - Cercetare - Research, Schriftenreihe abgelegt und mit , , , , , , , , , , , , , , , , , , , verschlagwortet. Setze ein Lesezeichen auf den Permalink.

Hinterlasse eine Antwort