Corespondența perechii regale Carol I şi Elisabeta, volumul I, 1869–1888 (ed. Humanitas)

Nouă apariţie editorială:

“Cu iubire tandră, Elisabeta”. “Mereu al tău credincios, Carol”. Corespondenţa perechii regale.
Ediţie critică şi comentată, note şi traducere din germană de Silvia Irina Zimmermann şi Romaniţa Constantinescu.
Transcrierea după manuscrisul în limba germană, stabilirea textului, studiu introductiv şi indice de Silvia Irina Zimmermann.
Bucureşti: Humanitas, 2020.

Volumul I: 1869-1888, 376 pagini, ISBN: 978-973-50-6887-5.

corespondenta-regala-v1

 

Ediţia de faţă, critică şi comentată, ne oferă, pentru prima dată în traducere din limba germană, schimbul de scrisori dintre regele independenţei României, Carol I, şi regina-poetă Elisabeta (Carmen Sylva). Dialogul epistolar oferă o privire amănunţită asupra căsniciei regale pe aproape întreaga perioadă a vieţii celor doi pe tronul României.

Acest prim volum – din cele două în care e concepută ediția – acoperă perioada de până în 1888: logodna, scurta viață a singurului copil al cuplului, perioada dobândirii independenței și a proclamării Regatului. Pe lângă chestiunile de zi cu zi și de familie, corespondența princiară/regală este presărată cu detalii despre viața înaltei societăți europene și românești, despre oamenii de vază ai țării – și despre doamnele din cercurile înalte –, despre intrigile politice și despre eforturile de modernizare a țării.

***

Proiect de carte al Centrului de Cercetare Carmen Sylva al Arhivei Princiare de Wied, Neuwied, în colaborare cu Arhivele Naţionale ale României, Bucureşti.

***

Despre editoare:

Silvia Irina Zimmermann a studiat la universităţile din Sibiu și Marburg filologie germană şi engleză, istoria artei și sociologie; e doctor în literatură germană al Universităţii din Marburg cu o teză despre opera literară a lui Carmen Sylva. A publicat mai multe cărţi despre personalitatea şi însemnătatea primei regine a României şi este iniţiatoare şi coordonatoare a Centrului de Cercetare „Carmen Sylva“ al Arhivei Princiare de Wied din Neuwied.

Romaniţa Constantinescu a studiat românistică și germanistică la Universitatea București, iar apoi filologie germană și filozofie la Universitatea Albert‑Ludwig din Freiburg im Breisgau. A susținut un doctorat la Universitatea din Freiburg, despre strategiile de autojustificare ale naratorului în romanul modern. A publicat o carte despre imaginarul românesc al frontierei (Pași pe graniță, 2009), precum și studii de limologie și despre literatura Primului Război Mondial. A predat cursuri de literatură comparată și teoria literaturii la Universitatea București și cursuri de limbă, literatură și civilizație românească la universitățile din Köln, Viena, Mannheim, Mainz și Heidelberg.

Foto: Dr. Romaniţa Constantinescu şi Dr. Silvia Irina Zimmermann, Bruxelles 2018

Dr. Romaniţa Constantinescu şi Dr. Silvia Irina Zimmermann, Bruxelles 2018

Dieser Beitrag wurde unter *Română, Arhivele Nationale ale României, Bibliografie (RO), Cărţi noi despre Carmen Sylva, Forschung - Cercetare - Research, Kooperation veröffentlicht. Setze ein Lesezeichen auf den Permalink.

Die Kommentarfunktion ist geschlossen.